Lønaftale


Der er indgået nedenstående aftaler:

  1. Ny lønaftale for lærere og børnehaveklasseledere pr. 1. august 2016
  2. "Aftale vedrørende lønforløb for lærere med uddannelse og lærere uden uddannelse"

De nye aftaler på lærerområdet er gældende fra 1. august 2016 og frem