Lønkort


Se link til gældende lønkort til højre.

Undervisningstillægget fremgår af side to på lønsedlen. Der er to forskellige tillæg - et for overenskomstansatte og et for tjenestemænd. Tillægget er uafhængigt af antallet af undervisningstimer, men reduceres i forhold til beskæftigelsesgraden.

Undervisningstimer ud over 750 timer om året for lærere og 835 timer for børnehaveklasseledere aflønnes særskilt og fremgår af side 1 på lønsedlen.

Visse tillæg fremgår ikke af lønkortet.

Fritvalgstillæg og undervisningstillæg kan ses hér:
Lærer i folkeskolen

Se link til "Sådan læser du dit lønkort" til højre.

Download lønkort her

Sådan læser du dit lønkort