MEDLEM

Generalforsamling

På grund af Corona har vi flyttet vores Generalforsamling i Kreds 22 til torsdag d. 20, august 2020.

 

Generalforsamlingen afvikles efter sundsstyrelsens retningslinjer og i

forkortet form

 

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

Lyngby-Taarbæk Lærerforening

Torsdag d. 20. august 2020 kl. 17.00 på Trongårdsskolen.

 

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Forretningsorden

3. Formandens beretning. Kort mundtlig fremstilling

4. Indkomne forslag

5. Vedtægtsændringer

6. Regnskab. Regnskabet er fremlagt skriftligt og foreslås ikke yderligere behandlet

7. Fastsættelse af godtgørelse til bestyrelse, tillidsrepræsentanter.

8. Fastsættelse af kontingent

9. Valg af formand. Kandidat Ole Porsgaard

10. Valg af 5 styrelsesmedlemmer. 6 Kandidater opstiller: Peter Møller TRON, Gitte Winther LU, Christian Larsen FU, Hanne Wiegandt EN, Pia Hansen Belhaiba HU. Rolf Bregninge VI.

11. Valg af delegerede blandt styrelsesmedlemmerne

12. Valg af suppleanter til kredsstyrelsen

13. Valg af 2 revisorer og suppleanter. Nuværende genopstiller. Niels Peter Hansen, VI. Hans Martens HU.

    Sup. Jens Christensen HU

14. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal i henhold til foreningens vedtægter foreligge skriftligt hos formanden senest onsdag d. 12. august 2020. 

Vi byder på en sandwich og drikkevarer efter generalforsamlingen. Tilmelding til din TR senest d. 12. august

Formand Lyngby-Taarbæk Lærerforening Ole Porsgaard