MEDLEM

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts. Valg i lige år. 

Generalforsamling 20/3 2024 kl. 16-21 OBS! onsdag

 I år er der valg til kredsstyrelsen, og vi håber at se rigtig mange af jer og jeres kollegaer til en spændende eftermiddag i fagpolitikkens tegn.

 Vi serverer i år tapas med mere.

 Foreløbig dagsorden:

• Valg af dirigent

• Beretning

• Foreningens regnskab

• Indkomne forslag

• Fastsættelse af ydelser

• Budget og fastsættelse af kredskontingent

• Valg, jf. § 8 i lige årstal

• Eventuelt Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal sendes på 022@dlf.org.

 

Kontingent 2023 2024

Beretning for 2022

Generalforsamling bilag