Lønaftaler


Der er indgået nedenstående aftaler:

  1. Ny lønaftale for lærere og børnehaveklasseledere pr. 1. august 2016
  2. "Aftale vedrørende lønforløb for lærere med uddannelse og lærere uden uddannelse"
  3. Aftale vedrørende placering af de fem ferieuger

De nye aftaler på lærerområdet er gældende fra 1. august 2016.

Den underskrevne aftale kan ses i linket til højre.

Der er indgået aftale om vilkår for undtagelsesvis ansættelse af pensionerede lærere.

Aftale for UU-vejledere.

Se link til højre