Krisehjælp

Lyngby-Taarbæk Kommunes akuttilbud er for borgere, der oplever en akut psykisk krise. Der er åbent døgnet rundt. Tlf. 70 26 50 01. Se også www.akuttilbuddet.dk

 
Lyngby-Taarbæk Kommune bevilliger psykologbistand til lærere efter vold, trusler om vold, stress eller andre arbejdsrelaterede problemer. Falck Healthcare kan kontaktes på tlf. 70 10 20 12.
Husk at oplyse, at du er ansat ved Lyngby-Taarbæk Kommunes skolevæsen.

Medlemmer af Kreds 22, der ikke er ansat af Lyngby-Taarbæk Kommune, kan henvende sig direkte til DLF på tlf. 33 69 63 00.

Du opfordres til at orientere nærmeste leder - evt. overordnet ansvarlig leder i personaleafdelingen.Rådgivningssamtaler

Den 1. december 2012 lancerer DLF et nyt bookingsystem til samtaler med foreningens rådgivning om psykisk arbejdsmiljø.

Hidtil har det været sådan, at det enkelte medlem selv kontaktede DLF telefonisk og aftalte en tid. Fremover har medlemmerne mulighed for at bestille en rådgivningstid elektronisk.
Bestillingen foregår via foreningens hjemmeside.

Der gælder fortsat følgende betingelser for at modtage psykologhjælp via foreningens rådgivning om psykisk arbejdsmiljø:

  • Problemstillingen skal være arbejdsrelatere
  • Medlemmet har forespurgt og undersøgt mulighederne for hjælp via egen arbejdsplads eller kommune
  • Medlemmet har været medlem af Danmarks Lærerforening i mindst 1 år eller er overflyttet fra anden relevant faglig organisation
  • Medlemmet ikke har modtaget psykologhjælp via foreningen i de seneste 2 år.

Vi opfordrer til, at medlemmerne orienterer sig på ”Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø” på DLF’s hjemmeside for at komme ind i booking systemet. Her står der lidt om, hvad medlemmerne kan forvente.