Arbejdsmiljø

Arbejdsskader

Alle_122 2013 06 10 DLF 082
Er du kommet til skade, kan du få hjælp her.

Det er vigtigt, at arbejdsskader anmeldes til rette myndigheder og inden for givne frister. Det er ledelsens pligt at indberette skaden, men du skal være opmærksom på, at du i sidste ende selv er ansvarlig for, at det sker. 

Er der praktiske problemer med anmel­delsen, kan du få hjælp af din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant eller på Kreds 22.

Foreningen centralt kan yde bistand, hvis du fører sag om erstatning.