GENERALFORSAMLING 20. AUGUST. Sæt kryds i kalenderen.

På grund af Corona måtte vi udsætte vores generalforsamling. Den afholdes i stedet torsdag d. 20. august kl. 17 i aulaen på Trongårdsskolen, hvor der kan holdes fin afstand.

 

Generalforsamlingen afvikles efter sundsstyrelsens retningslinjer og i

forkortet form 

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

Lyngby-Taarbæk Lærerforening

Torsdag d. 20. august 2020 kl. 17.00 på Trongårdsskolen. 

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Forretningsorden

3. Formandens beretning. Kort mundtlig fremstilling

4. Indkomne forslag

5. Vedtægtsændringer

6. Regnskab. Regnskabet er fremlagt skriftligt og foreslås ikke yderligere behandlet

7. Fastsættelse af godtgørelse til bestyrelse, tillidsrepræsentanter.

8. Fastsættelse af kontingent

9. Valg af formand. Kandidat Ole Porsgaard

10. Valg af 5 styrelsesmedlemmer. 6 Kandidater opstiller: Peter Møller TRON, Gitte Winther LU, Christian Larsen FU, Hanne Wiegandt EN, Pia Hansen Belhaiba HU. Rolf Bregninge VI.

11. Valg af delegerede blandt styrelsesmedlemmerne

12. Valg af suppleanter til kredsstyrelsen

13. Valg af 2 revisorer og suppleanter. Nuværende genopstiller. Niels Peter Hansen, VI. Hans Martens HU.

    Sup. Jens Christensen HU

14. Eventuelt 

Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal i henhold til foreningens vedtægter foreligge skriftligt hos formanden senest onsdag d. 12. august 2020. 

 

Vi byder på en sandwich og drikkevarer efter generalforsamlingen. Tilmelding til din TR senest d. 12. august

 

Formand Lyngby-Taarbæk Lærerforening Ole Porsgaard

Emner

Målgruppe